Make your own free website on Tripod.com
Tran Phan Rang
Hoi ky chien trng cua co Chuan Tng Pham Ngoc Sang , T Lenh S oan 6 Khong Quan .      Nh lai suot ha tuan thang 3 nam 1975, sau khi co lenh bo Hue va a Nang, cac n v ta c lan lt thao lui, lam cac tnh thanh, quan l phai rut theo, tao ra canh o v tan thng cho khong biet nhieu gia nh quan nhan cung nh dan chnh. Toc o rut lui nhanh hn toc o truy uoi. Cac n v VC en tiep thu, khong b anh chan, nen c ung dung tien vao thanh pho e b bo ngo. en khi vao tiep thu Nha Trang, chung van c tin rang Phan Rang cung a bo chay, nen tiep tuc cho cac toan tien tham c tien vao. Ngac nhien, va cung la lan au tien b ngan chan trc khi en Phan Rang, chung ben thao lui ve hng Bac, vao an nap trong vung Ba Ngoi ch vien binh. Mai en ngay 16/4/1975, khi tung ra toan lc ap ao, chung mi vao c Phan Rang. Vao thi iem cac ai n v ta rut lui, ma khong co mot s khang c ang ke nao e lam kho khan va thiet hai cho oi phng, th can c Phan Rang a anh dung chong c, va a lam thiet hai ang ke cho quan oi chanh quy Bac Viet.

     Chien tran tai Phan Rang co the chia ra lam 3 giai oan:

     Giai oan th nht t ngay 1 en 3/4/1975, la giai oan hnh thanh tuyen phong thu, vi S oan 6 Khong quan va Tieu oan 5 Du thuoc L oan 3 Du cung mot so n v a phng quan con lai.

     S oan 6 Khong quan gom:
     - 3 Phi oan A-37, 524, 534, 548
     - 1 Phi oi A-1
     - 2 Phi oi tan thung 259 B va 259 C
     - 2 Phi oan Trc thang 229 va 235

     L oan 3 Du gom:
     - Bo ch huy
     - Tieu oan 5

     Giai oan th hai t ngay 4 en 12/4/1975, la giai oan cung co tuyen phong thu, vi s thanh lap Bo T lenh Tien phng Quan oan 3, vi L oan 2 Du. ay la thi gian em en t nhieu lac quan trong viec on nh tnh hnh sau nhieu ngay xao tron. Mot so n v nho cua ch a hoan toan b ay lui khoi eo Du Long rut ve em quan tai khu Vn Da, Cam Lam i tang vien.

     L oan 2 Du gom:
     - 3 Tieu oan 3, 7, 11
     - 1 Tieu oan Phao binh
     - Cac ai oi Trinh sat, Cong binh, Quan y, Truyen tin, Yem tr Tiep van .

     Giai oan th ba t 13 en 16/4/1975, la giai oan cua tran chien quyet nh, vi cac n v gom:
     - Lien oan 31 Biet ong quan gom 3 Tieu oan 31, 36 va 52.

     Tang cng cho Bo T Lenh Tien phng: - Toan Tham sat/Nha Ky thuat .

     S oan 2 Bo binh gom:
     - 2 Trung oan 4 va 5
     - 2 Phao oi gom 10 khau 105 ly
     - 2 Chi oi Thiet Van Xa gom 10 chiec

     Lc lng Hai quan gom:
     - Duyen oan 27
     - 2 Khu truc ham
     - 1 Giang phao ham
     - 1 Hai van ham va mot so tau yem tr .

     Trong 2 ngay 13 va 14, L oan 2 Du c lnh rut ve Saigon. Lien oan 31 Biet ong quan va S oan 2 Bo binh ra thay. Va thay quan va chien au, va phong tuyen Phan Rang b tran ngap vao tra ngay 16/4/1975, bi 2 s oan VC 325 va 3 Sao vang, cung vi cac n v cua oan 968 VC. Trong ngay 14/4/1975, ngoai Duyen oan 27 a co mat tai Phan Rang, Hai quan Saigon tang cng khan cap 2 Khu truc ham, 1 Giang phao ham, 1 Hai van ham cung mot so tau yem tr.
     Lc lng ch: Theo tu binh thuoc oan Hau can 57 ch b bat tai eo Du Long ngay 9/4/1975, cac cap ch huy ch ng Phan Rang a bo chay, nen tiep tuc cho cac bo phan truy uoi, c yen tam tien vao tiep thu. B anh uoi, chung lui ve lan tron vung Vn Da, Ba Ngoi ch ai quan cua 2 S oan 3 va 325 VC t pha Bac en. Cac nhom du kch van hoat ong gan phi trng. oan 968 VC va ghi nhan co mat. (xac nhan bi ai ta Nguyen Thu Lng va Trung Ta Pham Ba Mao khi b n v nay bat tai mat tran.) .

     I. HNH THANH TUYEN PHONG THU

     Ke t ngay 1/4/1975, sau khi Nha Trang bo ngo, can c Phan Rang ng nhien tr thanh can c tien tuyen cua Mien Nam. Buoi toi cung ngay, Trung ta Le Van Phat, L oan trng L oan 3 Du cung Bo ch huy L oan va mot phan cua Tieu oan 5, tren ng rut t Khanh Dng xin vao e ch phi c ve Saigon. Can c toi luc bay gi rat la trong trai, v mot so ln quan nhan a Phng Quan canh gac vong ai a bo nhiem vu. Trong can c, mot so quan nhan tre no sung loan xa v lo s vu v. Ngoai th xa, Tnh trng a ri nhiem s, dan chung th ng ngac, phan van. Tren quoc lo 1 va 11 hng ve Saigon, tng oan xe dan s va quan s chat nt ngi ram ro tiep noi nhau chay giac. Te hai hn na la a Lat cung bo chay, va oan xe cua Trng Vo B a Lat ang theo Quoc lo 11 tren ng i Bnh Tuy cung va chay ngang can c. Luc nay thc s, can c toi ang tr thanh tien on va ang trong tnh trang het sc co n.
     Chuan b tm phng ke gi an toan, toi ch th han che s ra vao can c e tranh xao tron do toan ngi thao chay mang en. V vay nen khi nghe co n v Du xin vao can c, toi lien hoi xin lenh Bo T Lenh KQ. c biet o la do Bo T Lenh Du yeu cau e L oan III c vao can c nh n v tang phai phoi hp phong thu, toi mi thuan cho oan quan cua Trung ta Phat vao phi trng. That la ung luc can thiet va toi rat bang long co them ngi e gi an toan cho can c hien trong tnh trang bo ngo. Toi phoi hop ngay vi Trung ta Phat e phoi tr viec phong thu can c vi Khong oan Yem C cua Trung ta Pham Ba Mao va Trung ta Nguyen Van Thiet v can c menh mong vi vong ai hnh vuong moi canh 6 km, ma Lien oan Phong Thu ch co kha nang phu trach canh gac vong ai gan ma thoi. Du muon du khong, can c khong quan Phan Rang a tr thanh tien on cua Mien Nam ma toi ang la ngi co nhiem vu phai chong gi. Toi ch th Trung ta Diep Ngoc Chau Phu ta Nhan Huan phai theo doi sat van e nhan vien, e ng xay ra tnh trang bung chay, v qua hoang mang, giao ong trc viec, co the chien au nh bo binh.
     Trung ta Phat x dung ai oi Trinh sat Du, bung ra kiem tra noi vi can c va anh uoi mot vai ten du kch mon men vao on ai Han gan cong so 2 cua can c. Ve phan Khong quan, cac cap phi hanh va ky thuat e am hieu tnh hnh mi, chap nhan thc trang va het mnh no lc chien au v nhu cau phong thu. Vao buoi chieu, Thieu tng Pham Van Phu, T lenh Quan oan 2 ghe can c tham hoi tnh hnh. Sang hom sau, ri can c bay ve Saigon.
     Ngay 2/4/1975, Saigon tang cng mot n v Du. Trung ta Phat lien x dung e kien toan an ninh cho phi trng va phoi hp vi cac n v a phng quan trong viec gi an ninh cho th xa. Luc 2 gi chieu, toi bay xuong Phan Thiet on Trung tng Nguyen Van Toan T lenh Quan oan 3. Khi gap toi, ong noi s d muon gap toi tai Phan Thiet la e xac nhan s hien hu cua Phan Rang, ma gi nay le ra cung a bo chay nh Nha Trang va Cam Ranh roi. Sau khi nghe toi thuyet trnh tnh hnh, Trung tng Toan noi:" ke t buoi th sat nay, Phan Rang sat nhap vao Quan oan III, tr thanh c iem cc Bac cua quan oan." Cung ngay toi nhan c lenh Bo tong tham mu ch nh toi phu trach bao ve Phan Rang.
     Ngay 3/4/1975, T5 Du e tam kiem soat cac khu vc canh th xa va noi vi phi trng. T Ba Rau en Th xa, dan chung bt hoang s mac dau sanh hoat van con rut re. Trong can c Khong oan Yem C a chan chnh an ninh noi bo khien cho can c lan lan lay lai sinh hoat bnh thng.
     ai ta Le van Thao Khong oan trng Khong oan 92 Chien Thuat vi 3 phi oan A-37, 524 Thien Loi, 534 Kim Ngu va 548 O en. a sat canh cung oan vien xuat kch em ngay rat hu hieu. Trung ta Le Van But Khong oan trng Khong oan 72 Chien Thuat vi 2 phi oan trc thang 229 va 235, 1 phi oan Quan sat 118 va mot bo phan cua Phi oan 530 A-1 vi Phi oi tan thng 259 C, a bay thi hanh nhieu cong tac kho khan nguy hiem. Trung ta o hu Sung va oan ky thuat gan da, chu toan moi cong tac sa cha va trang b di lan phao kch ngay em cua ch.
     Theo tin tc cua cac quan nhan ta t cac ni ghe xin phng tien ve Saigon, th VC ang xuat hien Vn Da, Ba Ngoi. Toi lien cho phi c quan sat bao vung va ch iem cho phi c A-37 anh pha. Cong them cac kho khan, viec tiep te nhien lieu ang gap tr ngai v xe bon khong cung cap nh bnh thng, bi cang Cam Ranh a b ch chiem. V vay hang ngay, toi phai nhan tiep te t Saigon bang phi c C-130, mot so lng nhien lieu toi thieu cho hanh qun ma thoi. e tranh hon loan khi b phao kch don dap, toi cung phai cho na so phi c ve tru em Saigon, e sang hom sau tr ra vi ay nhien lieu.
     Trong ngay, khi biet co tau My ang lang vang ngoai vnh Phan Rang e ch mot so ngi, toi lien c Trung ta Le Van But dung trc thang ap tren mot trong nhng tau o e chao hoi va cho biet hien tnh Phan Rang. Tiep on va tra li nhng ieu muon biet trong loi 1/2 gi, Ham trng thuc giuc Trung ta But ri tau. Xuyen qua li trnh thuat cua Trung ta But, toi e hieu ro rang la trong cap thi, My khong con co y nh dnh lu g na en cuoc chien ang dien tien hien nay.

     II. BO T LENH TIEN PHNG

     Phan Rang nam vao pha Nam cua mot thung lung hep bao boc bi cac dai nui ve hng Tay, Bac va ong Bac, co cac cao iem va eo Du Long rat thuan tien cho viec phong ng. Ngay em phi c trong can c lien tuc quan sat bao vung va oanh tac ngay cac muc tieu b phat hien. Cac n v VC a tien qua xa vi hau tuyen cua ho. Ho ch mi tiep thu Nha Trang va Cam Ranh. Vi mc o hanh quan 10 cay so ngay hoac gia tang vi phng tien chiem c th khong the tap trung tan cong ngay c. Co the co nhng phan t le te a xam nhap va ang em quan, nhng ngoai ra Phan Rang cha co nguy c b tan cong ngay bi quan chanh quy. Muon tan cong, co the ch co t 2 hng: Mot la t hng Bac, theo QL 1 tien qua eo Du Long thang vao th xa va hai la t hng Tay tan cong t Khrong Pha qua Tan My hng ve th xa Phan Rang. Ngoai ra con co mot t ng mon t Vn Da, Ba Ngoi chay theo hng Nam Tay Nam sat can c KQ hng ve Tan My co the chon e xam nhap c. Trong lan bay quan sat chieu ngay 14.4.75, toi thay mot vai thiet van xa ch tren nhng ng mon nay vao hng Tay Bac cua can c, cach khoang 8 km. (ng nhien, khi b phat hien, chung eu lan tron trc khi b oanh tac.)
     Th xa va Phi trng Phan Rang nam vao phan Nam cua cai thung lung o. Quoc lo 1 va ng xe la chay song song xuyen qua eo Du long ve th xa, tach ra tai Thon Ba Rau, chay sat phi trng roi tien ve Nam khong qua th xa. T th xa en Du Long khoang 15 km vi Ba Rau khoang 9 km va vi Ca u khoang 4 km. T Ca u en th xa, mat at bang phang. Phi trng Phan Rang rat rong, hnh vuong, moi canh tren di 6 km, nam gia QL 1 va QL 11 va sat vi ng xe la ve hng ong, cach th xa 5km va Nha Trang khoang 80km. Co 2 ng bay song song, 1 bang xi mang cot sat va 1 bang v nhom dai 10.000 bo, rong 150 bo. Co ay u c s cho ky thuat, tiep lieu vi cac bon xang va kho bom theo tieu chuan an ninh toi tan. Viec phong thu bao gom 60 choi gac, vi 2 cong chung quanh can c do 7 ai oi a phng quan phu trach.
     Ngay 4.4.1975, Trung tng Nguyen Vnh Nghi chanh thc en Phan Rang cung vi toan truyen tin va chuyen vien, nhan trach nhiem phong thu Phan Rang, va thiet lap Bo ch huy Tien Phng trong Can c cua S oan 6 Khong quan, nam vao loi 5km Bac Tay Bac cua Th xa Phan Rang. Ong cho biet la a c Thng cap chap thuan gi ra mot so n v cha b anh hng cua viec rut quan e gi Phan Rang. Bi tin tng vao li ha hen nay, nen Ong rat vui long am nhan chc vu . V a the cua Phan Rang co nhieu thuan li cho viec phong thu, nen Trung tng Nghi quan niem: " Phai chong gi mat Bac t Quan Du Long, mat Tay t Quan Tan My va phai gi an toan cho can c Khong quan, cung nh gi an ninh cho Th xa phoi hop vi mot so n v a phng quan con lai."
     Theo quan niem o, Trung tng Nghi thao ra ke hoach phong thu Phan Rang vi mot lc lng c 2 s oan mi co the trong tam thi phong thu c. o la:
     **Mat Bac, tren Quoc lo 1 tran gi cac iem cao tai eo Du long vi mot dai chien tuyen hung hau tai Du Long cung cac tuyen phu tai Ba Rau va Ba Thap e ngan chan moi cuoc tan cong hng vao th xa hoac vao can c.
     **Mat pha Tay, tren Quoc lo 11, an ng tai vung Tan My, mot chien tuyen e chan ch va bao ve mat Tay va Nam cua phi trng.
     **Bao ve an ninh cho th xa va phi trng do cac n v chanh quy phoi hp vi a phng quan phu trach.
     Ngay 5.4.1975. Trong ngay, thnh thoang van co vai quan nhan Khong quan that lac trnh dien xin phng tien ve Saigon va luon xac nhan la van co mot so VC xuat hien Vn Da, Ba Ngoi. Chung noi v co quan Du cua ta pha trc nen chung con nap ch chi vien. Ngoai ra Tng Times, phu trach an ninh cho Toa ai s My, en tham va noi se sap xep cho ngi cua ong thng xuyen lai ay, e chuyen tin ngay ve toa ai s. Trong may ngay qua, toi a ieu hanh cong viec nh la cap co trach nhiem Phan Rang, ngoai trach vu chuyen mon la phu trach S oan 6 KQ. Vo tnh toi a bien can c Khong quan Phan Rang thanh mot c iem phong thu tien tieu cua cuoc chien tranh rat phc tap nay.
     Ngay 6.4.1975, sinh hoat trong can c khong quan a co s bnh thng va cac phi vu eu c thi hanh nh thong le. Them mot so quan nhan cua 7 ai oi a phng quan phu trach canh gac vong ngoai phi trng tiep tuc tr ve. Quan ch sau khi chiem Nha Trang, lien voi va en tiep thu Cam Ranh. Toan vien tham cua ho theo a chay tiep thu, co the a xam nhap t Vn Da, Ba Ngoi, qua oi Du Long, xuong ve pha Nam. Cac S oan xam nhap cha thay xuat hien. Ch biet co n v F-10 hoac 968 ang lan nup xam nhap le te.
     Ngay 7.4.1975 la ngay ang ghi nh. ai ta Tran Van T, Tnh trng Phan Rang, va tr ve vi mot so cong chc, va ang tap hop cac lnh a phng quan va Ngha quan. ai ta Nguyen Thu Lng, L oan trng L oan 2 Du, vi 3 Tieu oan 3, 7, 11 va 1 Tieu oan Phao binh cung cac ai oi Trinh sat, Cong binh, Quan y, Truyen tin, Yem tr Tiep van lan lt en can c. Trung tng Nghi lien giao cho nhiem vu chiem cac cao iem va to chc tuyen phong thu tai Du Long mat Bac va tai Tan My mat Tay. Tap trung lc lng khi can e chan khong cho ch vt qua Du Long. X dung Tieu oan 5 Du cua Trung ta Phat hien co mat tai can c gi an ninh cho phi trng.
     Ngay 8.4.1975, khi n v cuoi cung cua L oan 2 Du en can c, ai ta Lng lien ieu dong giai toa oan Quoc lo 1, t Th xa en Du Long, qua cac Thon Ca u, Ba Thap, Ba Rau va Du long, vi 2 Tieu oan 11 va Tieu oan 3. Tren ng tien quan, Tieu oan 3 Du uoi ch chay tan loan khoi Ba Thap va Ba Rau. ch ton that khoang mot ai oi vi nhieu vu kh. Tieu oan 11 c trc thang cua S oan 6 Khong quan, a en chiem Du Long, va cac cao a trong yeu kiem soat ng i Du Long. Bat song tai eo Du Long, 7 xe tiep te thuoc oan hau can ch cung mot so quan lnh VC, v ng Phan Rang a b chung chiem, nen c ngang nhien di chuyen. ong thi, tm thay bo o bay cua Trung uy Ly Tong, thuoc Khong oan 92 Chien thuat/ S oan 6 Khong quan, con e tai vung eo Du Long, khi phi c A-37 cua mnh va b ban ri, luc cung phi oi oanh tac khu Vn Da. (Trung uy Ly Tong la ngi a tha truyen n chong cong tai Saigon nam 1992, tai Cuba trong nam 2000 va tai Saigon cuoi nam 2000, nhan dp Tong Thong Bill Clinton en tham Viet Nam.)
     Tai pha Tay, phan ln cua Tieu oan 5 Du a tran ng au cau hng ve Tan My, nga c s tan chiem t hng nay. Trong can c, toan Trinh sat Du cung lai uoi khoi on ai Han mot so quan nhan ch va len lut xam nhap. Tieu oan 7 tr b giam sat viec gi an ninh trong can c khong quan vi Tieu oan 5 cua L oan 3 Du. Ket qua la trong ngay nay, Phan Rang a hoan toan kiem soat c tnh hnh von b tr tre t khi Nha Trang va Cam Ranh thao chay. Buoi sang, luc Trung uy Nguyen Thanh Trung va oanh tac Dinh oc Lap, th Bo T Lenh Khong Quan bao toi phai cho ngan can va bat ap, neu Trung bay qua Phan Rang. Lenh a c cap toc thi hanh, va Trung a khong bay qua ay. ac biet Cha giao s Ho Diem, vi niem phan khi, en tham Trung tng Nghi e hoan nghenh quan Du a giai toa c Phan Rang. iem ang e cao la chnh Cha, cung vi lc lng Ngha quan va Nhan dan t ve cua giao s, a thanh cong bao ve a phan mnh chong lai cac co gang len loi xam nhap cua ch.
     Ngay 9.4.1975, Trung ta Le Van But, Khong oan trng Khong oan 72 Chien Thuat, bay ch huy 40 trc thang HU vi 12 trc thang Vo trang c hu cung 8 trc thang Chinook t Bien Hoa biet phai. Muc ch la e len Khanh Dng tm kiem va ch ve cac toan con ket lai cua L oan 3 Du, gom 2 Tieu oan 2 va 6 cung mot so quan cua Tieu oan 5, luc Nha Trang rut chay. Cung i co Trung ta Tran ang Khoi, L oan pho L oan 3 Du phu giup tm kiem, chon bai ap e rc toan that lac nay tr ve. Bay gi khu vc Khanh Dng a tr thanh vung ch kiem soat, nen toi cho bay theo 2 phi oi A-37 yem tr. Ket qua la oan trc thang a mang ve en can c Phan Rang, hn 600 ngi ma phan ln la quan nhan cua cac Tieu oan 2 va 6, cung mot so that lac cua Tieu oan 5 vi mot so t dan s chay loan i theo. Toan nay vao buoi chieu c ch toan bo vao Saigon. Cuoc hanh quan trc thang van thanh cong tot ep, em ve c so quan nhan that lac cua L oan 3 Du. That ung la mot chuyen boc quan lch s. oan trc thang 60 chiec a phai bay qua vung ch chiem vi moi hiem nguy va bat trac khon lng.
     Trong th xa, ai ta Tran Van T Tnh trng tiep tuc chan chnh cac phan vu hanh chanh, ong thi lo chnh on hang ngu cac n v a phng quan. Ngoai th xa, dan chung hay con e de lai, nhng khong tuon chay nhieu nh nhng ngay trc. Cuoc song co ch dau tr lai bnh thng, tao nhieu phan khi.
     Cac ngay 10 va 11. 4.1975 co c s yen tnh trong toan bo vung Phan Rang. Bo T lenh tien phng ang tru tnh ke hoach chiem lai Cam Ranh e sau o lay lai Nha Trang. ch sau khi b uoi khoi cac a iem xam nhap ang tap trung em quan tai vung Vn Da Cam Lam ch i vien quan.
     Ngay 12.4.75 la ngay khi au co bat trac trong viec phong thu Phan Rang.
     Lenh t Quan oan III cho biet se rut L oan 2 Du va Tieu oan 5 Du vao ngay 13.4.1975, va thay bang Lien oan 31 Biet ong quan vi 3 Tieu oan, va S oan 2 Bo binh vi 2 trung oan, cung 2 Chi oi Phao va Chi oi Thiet van xa. Lien oan 31 Biet ong quan va rut khoi Chn Thanh, sau nhieu ngay tac chien gian kho vi nhieu ton that, cha kp ngh dng quan, th c tung ra tien tuyen vi quan so thieu thon tram trong. S oan 2 Bo binh cung va thao chay t Quang Ngai, va tap trung tai Bnh Tuy va ang c bo sung quan so th c lnh phai ra Phan Rang, trong khi ca n v hay con hoang mang, dao ong. V cha kp bo sung thiet b, n v nay phai thu lm mot so phao va thiet van xa e mang theo cung vi cac trung oan ra Phan Rang bang ng bo.
     Bo Tong tham mu Phong 7 va bo sung toan tham sat, v kiem thnh phat hien ro len nhieu lien lac vo tuyen cua cac n v ch xung quanh Phan Rang. Chuan tng Le Quang Lng T lenh S oan Du va Trung tng Tran Van Minh T lenh Khong Quan, cung en tham sat cong cuoc phong thu. Ca hai v eu to y bat ong ve viec ieu quan nay. Trung tng Minh noi e can c khong quan lam tien on la sai lam, v khi hu s di lan an phao th khong the sa cha, trang b cho phi c co kha nang hanh quan nh yeu cau c. Chuan tng Lng cung noi, muon gi Phan Rang lam ban ap e lay lai Cam Ranh va Nha Trang, tai sao lai rut n v ang chien au tot ma thay bang 2 n v a tng voi va rut quan va con ang ch i bo sung quan so. Trung tng Nghi cung bat ng v khong co c nhng n v nh a ha trc luc ra nhan trach nhiem phong thu Phan Rang.

     III. TRAN CHIEN QUYET NH

     Ngay 13.4.1975 la ngay anh dau nhieu viec khong may xay en cho tuyen phong thu Phan Rang. Trong ngay, lien tuc toan kiem thnh Phong 7 TTM bao cao co s hoat ong bat thng cua cac n v S oan 325 va S oan 3 Bac Viet. Tng Times cua Toa ai s My hap tap bay en, dan theo Ong Lewis, chuyen vien truyen tin, e chuyen ve Toa ai s moi bien chuyen mi nht cua mat tran. Ong Lewis lai, rat tch cc lam viec va rat bnh tnh luc ch don dap tan cong.
     Sau may ngay em quan, ch bat au chuyen quan t khu em quan va khi s phao kch vao can c khong qun. Cac n v ch ang tm cach tan cong cac iem cao vung o Du Long va pha ong Ba Rau. n v ch 968 cung bat au xam nhap le te t pha Tay cua can c khong quan, phoi hop vi tng t phao kch. Tiec thay, trong tnh the nh vay ma c cau phong thu phai thi hanh lenh thay quan ang chien au tot, bang 2 n v va mi c bo sung sau khi b ton that nhieu ve trang b va tinh than. Trong khi bo phan ln cua L oan 2 Du, gom Tieu oan 7 vi cac bo phan nang va Tieu oan 5 cua L oan 3 Du ri can c, th ai ta Nguyen Van Biet, ch huy trng Lien oan 31 Biet ong quan va 3 tieu oan 31, 36 va 52 cung va t Bien Hoa ti bang phi c C-130. Quan so Lien oan gom khoang 1.000 ngi. Cac n v lien voi va en tram vao cac a iem ong quan cua Tieu oan 11 Du tai Du Long va Ba Rau. Tieu oan 31 tram tai Du long, Tieu oan 36 tram t Ba Rau en Ca u va Tieu oan 52 lam tr b. ang thay quan th cham sung vi cac toan tham do cua ch. Cung luc, Trung oan 4 cua S oan 2 Bo Binh, quan so khoang 450 ngi, t Bnh Tuy theo ng bo cung va ti, va c giao trach nhiem tran gi mat Tay can c va bao ve phi trng thay cho Tieu oan 5 Du va ri can c.
     Theo khuyen cao cua Bo T lenh Khong quan, ai ta Nguyen nh Giao, Tham mu trng S oan 6 Khong quan c nhiem vu cung cac chuyen vien ve Tan Sn Nhat e phu lo viec quan so va tiep lieu cho S oan.
     Ngay 14.4.1975, Chuan tng Tran Van Nht, T lenh S oan 2 Bo binh, cung Trung oan 5 va en vi khoang 450 quan, c giao nhiem vu bao ve mat Nam can c va phi trng v L oan 2 Du a het nhiem vu va a ban giao vi Trung oan 4 hom qua. Lc lng Phao binh ch co 1 Phao oi 105 ly hien dien tang phai cho Tieu khu trong o co mot Trung oi ong tai An Phc, pha Nam phi trng loi 10 km. Th xa c phong ve bi khoang 1 tieu oan a phng quan con lai. Cung luc, Chuan tng Tran Van Nht, theo lenh, e c ai ta Trng ang Liem Trung oan trng Trung oan 4 gi chc vu tnh thng thay ai ta Tran Van T. Cung e d phong cho nhng ngay tac chien sap ti, Bo T lenh Khong quan cung va gi en, mot phi c C-47 e tang cng phng tien hanh quan cho Bo T lenh Hanh quan.
     Ben ngoai can c, t sang sm, ch lan lt tung vai n v cap ai oi t khu em quan, anh tham do c cau phong thu tai Du Long va Ba Rau. Mot trong cac n v nay a xam nhap c vao cong so 2 phi trng ve pha Bac, luc m sang. Phi c trc thang tuan tieu phat hien, va cung vi trc thang vo trang, yem tr cho mot bo phan cua Tieu oan 11 Du ang ch phi c ve hau tuyen, c gi ra tieu diet toan xam nhap nay. Ket qua ch rut chay, bo lai gan 100 ten b ha vi khoang 80 vu kh u loai, trong o co 2 sung coi 82 ly va 2 khau ai bac khong git 75 ly. Ta ch co 6 chien s hy sinh va 1 thiet van xa phong thu phi trng b chay. Trung tng Nghi tng thng ngay huy chng Anh dung boi tinh cho cac quan nhan hu cong. Khoang tra, Tng Nghi va toi cung ai ta Lng chay xe thong tha t phi trng en Ba Thap, Ba Rau va Du Long th sat cong viec phong thu. Tai Du Long Tng Nghi co tap hop va tran an so Ngha quan co mat tai ay.
     Tom lai, mac dau hom nay co cac cuoc anh tham do cua ch, mat tran van ng vng nh nhng ngay qua. . Ngay 15.4.1975 t sang sm ch lien tuc phao tng chap vao can c. Buoi chieu khoang 2 gi, co phai oan cua Trung tng Tran Van on Tong trng Quoc phong va Trung tng Nguyen Van Toan T lenh Quan oan 3 en th sat mat tran. Sau khi tham th xa, nghe Tng Nghi thuyet trnh tnh hnh va ghi nhan cac e ngh, Trung tng Tong trng Quoc phong to ve chu trong en viec phong thu Phan Rang va ha se tm moi cach bo sung ay u moi trang thiet b thieu hut. T chieu tr i, Trung tng Nghi lien tiep nhan c tin ch se tap trung tan cong em nay. Mot trong nhng cong ien cua Bo ch huy ch vi danh hieu Song Hong, ong tai Ba Rau, cho hay ch se tan cong vao Phan Rang luc 5 gi sang. Tien quan theo ng ray xe la cung vi 300 chien xa, theo quoc lo 1 phat xuat t rng da Ba Ngoi. Biet y nh cua ch, Trung tng Nghi bao ong ngay moi ni e phong, ac biet la Lien oan 31 Biet ong quan co nhiem vu an ng Du Long.
     Qua nhien, sau 8 gi toi ch gia tang cng o phao vao phi trng, ong thi cho di chuyen suot em rat nhieu oan xe ch bo binh, thiet giap, phao binh v.v& Chung vt oi Du Long, chu yeu ch e tran qua phong tuyen phong thu cua Tieu oan 31 Biet ong quan ma tien nhanh ve hng Nam. Tieu oan 31 a tai cho chien au gan da mac dau oan xe ch vt c qua. Tai Ba Rau, Ba Thap va Ca u, t a iem ong quan ch di chuyen ve hau c, t 2 gi sang tr i, Tieu oan 11 Du tr va Tieu oan 3 Du, cung vi Tieu oan 36 Biet ong quan va tram cho, cham ch ac liet, lam cham sc tan cong o at cua oan c gii ch. Lien tuc b oanh kch, chung te xuong ng, tat en va lai tien ti. Phi c A-37 khong ngt tung xuong t oanh tac ngan chan, nhng v khong u phng tien soi sang va hoa long, nen chung van tran qua, sau khi b ton that kha nang ne. Ben ta co 4 A-37 b ban be bnh xang phai ve ap. Tran nay Khong oan 92/Chien thuat a tung toan lc phi c c hu ke ca 4 A-1 cua Phi oan 530 . Toi cung Trung ta Lu c Thanh Phu ta Hanh quan S oan 6 KQ ch than theo doi tran anh suot em. Chung toi lien tuc oc thuc phan tham gia cua khong quan, ke t luc cac n v bo binh cham sung, lien tuc bao cao ch ang x dung hang oan xe e en sang chay t Du Long tran xuong. Cuoi cung, oan xe tat en vt qua Ba Rau, va chiem th xa luc 7 gi sang ngay 16.4.1975.
     Tai Bo ch huy tien phng, Trung tng Nghi cung theo doi tran chien suot em va khong nhan c tin g t Du Long cua Lien oan 31 Biet ong quan sau 3 gi sang. (Sau nay, Thieu ta ao Kim Minh, Tieu oan trng Tieu oan 36 Biet ong quan va Thieu ta Nguyen van Tu Tieu oan trng Tieu oan 31 Biet ong quan co nhiem vu tran gi Ba Rau va Du Long cho biet khong hieu v ly do g ma t 2 gi sang khong lien lac c vi Bo ch huy. S d can lien lac khan cap la v a 3 ngay, t luc thay quan, c lien mie ung ch nen cap so an dc mang theo a gan can. en sang, khu vc trach nhiem van yen tnh nh sau nhng lan cham sung. Tren ng van an toan nhng nhn vao phi trng thay ang b phao kch.)
     Ngay 16.4.1975, luc va sang, ch lai le te xam nhap vao cong so 2 cua phi trng ve hng Bac va kho bom hng Tay. en khi phong khong chung, ban trung chiec phi c quan sat O-1 va cat canh quan sat hanh quan, phai tr lai ap khan cap, th ong thi chung gia tang so lng phao kch. Luc bay gi mi khoang gan 8 gi sang. ai ta Biet bong bao cao la Du long b mat va ch a vao th xa khien cho Trung tng Nghi phai tm phng the thch nghi. Cung luc, Chuan tng Nht va at van phong canh Van phong Trung tng Nghi, lien c mi tham gia vao viec duyet xet tnh hnh. Sau o Ong i th sat mat tran tai ni trach nhiem cua n v mnh .
     Trong khi Trung oan 4 Bo Binh ang an ng ben ngoai pha Tay cua phi trng va Trung oan 5 ang phong ng ch tran len t th xa, th ben trong can c tnh hnh bat au co chieu hng bat li. ch van gi mc o phao kch quay roi tng chap. Nhan co cac khoang trong gia nhng t phao kch, mot so ln phi c a ri can c. Con lai ch co mot so rat t trc thang vo trang va tan thng lai en phut chot.
     **Khoang hn 9 gi sang, khi trc thang vo trang b hoa tien SA7 ban tai ngon oi gan phi trng th tnh hnh a kha nguy ngap. Trung oan 4 bao cao ang cham ch. Toan Du bao ve Bo T lenh Tien phng ang thanh toan cac toan VC le te chay lang quang gan khu vc Bo T lenh Tien phng. en luc nay, Trung tng Nghi van tin tng vao kha nang chien au cua Trung oan 4 bao ve phi trng va Trung oan 5 an ng ngan chan ch tran vao cong so 1 cua can c.
     **en khoang gan 10 gi, khi tieng sung cang luc cang don dap, Tng Nghi lien hop cung Chuan tng Nht, ai ta Lng va toi e tai duyet xet tnh hnh. V le mat tran a b thung t Du Long va ch ang ham doa can c nen Trung tng Nghi d tnh co the se di Bo T lenh Tien phng ve Ca Na e lap tuyen phong thu mi tai o, neu ch choc thung c phong tuyen bao ve phi trng. D tru se i khoi phi trng t cong so 1 va i cung Trung oan 5.
     **Khoang 10,30 gi sang, mai en khi cac toan quan ch sap tien vao Bo T lenh Tien phng th Trung tng Nghi mi ra lnh ri can c bang ng bo, tng n v theo n v trng mnh rut theo hng Nam ve Ca Na e lap phong tuyen mi. Trung tng Nghi, ai ta Lng, Ong Lewis chuyen vien Toa ai s My cung cac quan nhan cua Bo T lenh Tien phng, S oan 6 Khong quan, L oan 2 Du cung cac toan quan le te cua Lien oan 3I Biet ong quan loi 400 ngi ri can c tien ra cong so 1 ve hng Nam.
     oan quan di chuyen trat t en cong so 1 khoang 11 gi, e cung i vi Trung oan 5 ve Ca Na nh d nh. Tai ay, v khong lien lac c vi Chuan tng Nht, nen Trung tng Nghi quyet nh theo ng rao pha Nam, di chuyen doc theo ng t Tour Cham en nga ba An Phc. oan quan an toan en Thon My c luc 12 gi tra. Tren ng rut khoi Ba Thap, Tieu oan 3 Du lan xuong bai bien, te sau ve hng Nam va khong con thay Giang oan 27, chien ham WHEC cung bat c chiec tau nao khac tai cang Ninh Ch. en mot bai cat xa hn ve hng Nam cua th xa, n v Du nay, gap va khang c vi mot toan quan ch khac en bao vay. Sau khi thoat vong vay vi t nhieu ton that, Tieu oan 3 Du c mot oan trc thang, boc ve an toan. (oan trc thang cap cu nay, d tru on Bo t lenh tien phng, nhng v Trung tng Nghi khong thuan cho ap v ly do an toan bai ap, nen tren ng tr ve, mi boc c toan Du tren.). Tieu oan 11 Du con lai rut c qua song, phoi hp vi toan quan va thoat khoi tran phuc kch Thon Phu Quy ve c an toan. Lien oan 31 Biet ong quan va S oan 2 Bo binh vi mot t n v co gang di chuyen ve Nam lai chu them ton that tren ng rut lui. ai ta Le Thng, Ch huy trng Phao binh S oan 2 Bo binh, tren ng rut ve An Phc ni co Trung oi Phao binh ang tru ong, cung gap ch a ong lam nut chan tai ay roi .
     Tai phi trng, khi oan quan cua Trung tng Nghi di chuyen kha xa, th S oan 325 VC phoi hop vi S oan 3 VC cung oan 968 tan cong va chiem phi trng luc 11,30 gi tra. Thiet hai cua S oan 6 khong quan rat ang ke v mat toan bo kho bom an va cac trang thiet b phu thuoc, vi loi 10 phi c u loai khong bay c. Tuy nhien ton that hanh quan tng oi la nhe: 1 A-37 rt, 4 A-37 b ban ve ap an toan, 2 trc thang chay, 1 phi c quan sat cung kha nhieu trc thang b ban nhng ve ap c an toan.
     Hai quan ta ch co mot so t Giang thuyen b chm va mot chien ham b phao.
     Tai Thon My c luc khoang 4 gi chieu, Trung tng Nghi c toan truyen tin cua ai ta Lng cho hay co 1 oan phi c xin xac nhan v tr e xuong boc. Luc bay gi, vi so gan 700 quan nhan va than nhan nen kho boc het c, va lai khi trc thang en, kho long ma gi c trat t, chac chan se tao hon loan lam lo muc tieu giup ch en vay bat. V vay Trung tng Nghi quyet nh v s an toan cho ong oi, tng kho cc chien au vi nhau ma khong v an toan cho ban than, nen ra lnh toan cu cap o khong nen ap, va ch nen en ngay hom sau, tai mot a iem xa hn ve pha Nam.
     Luc 9 gi toi, di s hng dan cua ai ta Lng, oan ngi bat au ri Thon My c. Cha i c bao xa th b phuc kch. Trung tng Nghi, Ong Lewis va toi cung mot so quan nhan b ch bat. Chung dan 3 chung toi ngc ve Nha Trang sang hom sau. Tren ng toi thay rat nhieu xe ch nam la liet doc hai ben ng, va tng nhom ong bao ng ngac, that thieu, lang thang i ngc tr ve. Toi bong cam nhan rat co toi oi vi ong bao, v lam tng ma khong gi c thanh. tai on ien Yersin 2 ngay, chung a chung toi ra a Nang bang ng bo. Tai ay, ngay 22/4/1975 chung em phi c ch chung toi ra Bac, giam tai nha giam Sn Tay ni tng giam gi tu binh My. Chung tha Ong Lewis vao thang 8.1975, Trung tng Nghi vao nam 1988 va toi nam 1992.

     IV. KET LUAN

     S oan 6 Khong quan ri Pleiku ngay 16/3/1975 en tam tru tai Nha Trang. Ngay 22.3.1975 c lnh en can c Phan Rang on tru. Cha kp thch nghi vi sanh hoat a phng th phai ng au vi nhieu noi u l ke t luc Nha Trang rut bo. Lien tiep trong 16 ngay, toan the quan nhan S doan 6 Khong quan a khac phuc bao kho khan, trong mot hoan canh khac thng cua mot can c Khong quan bong tr thanh mot tien on, va thi hanh cac phi vu, va tham gia chien au nh bo binh.

     **a phng quan va Ngha quan Phan Rang co nhng n v hoan thanh nhiem vu bao ve ang khen, nh viec bao ve Giao s Ho Diem c an toan la mot th du.

     **S oan 2 Bo binh vi 2 Trung oan 4 va 5, tuy co mot so ln quan nhan hay con hoang mang, dao ong v lo lang cho than nhan con ket lai khi n v voi va rut lui, nhng cung a co gang tham d.
     **Lien oan 31 Biet ong quan vi 3 Tieu oan 31, 36 va 52, chng minh c tinh than cua ngi chien s mu nau, mac dau sau nhng tran anh ac liet tai Chn Thanh c ieu ong thang ra Phan Rang, khong co mot ngay ngh dng quan, cung nh khong c bo sung quan so, tai trang b ay u.
     **L oan 2 Du vi cac Tieu oan 3, 7 va 11 cung Tieu oan 5 cua L oan 3 Du a chien au rat tch cc va tao c s tin tng cua nhieu ngi, qua xng ang la nhng n v thien chien cua Quan lc Viet Nam Cong Hoa.

     Vi nhng n v nh tren cong them Phan Rang co v tr rat thuan li cho viec phong thu, ang ly Phan Rang khong the b chiem qua nhanh nh the c. Chiem c Phan Rang, ch mi co ly do tung ra ke hoach Tong cong kch, ma ang ly ra theo d tru, chung ch co the tung ra vao nam 1976 thay v nam 1975. Tng VC Van Tien Dung, sau chien thang, e tuyen bo tai Cuba: " Khi chiem c Phan Rang th coi nh chiem c mien Nam." Li tuyen bo nay chng minh c viec chon phong tuyen Phan Rang la mot quyet nh ng an cua Bo Tong tham mu Quan lc Viet Nam Cong Hoa. Viec mat Phan Rang qua ung la mot ton that qua ln cho cong cuoc bao ve Mien Nam vay.
     a hn 25 nam, chac chan toi khong the con nh ay u cac dien bien lien quan en viec phong thu Phan Rang. Toi a tham khao mot vai tai lieu va tiep xuc mot vai than hu. Cong vi ky c, toi a co gang ghi lai trong bai viet nay moi hieu biet co the co va ng nhien chac phai co nhieu thieu sot.

Viet xong ngay 15 thang 1 nam 2002
Chuan tng Pham Ngoc Sang

Tr Ve Trang Tai Lieu Khong Quan Orlando