Make your own free website on Tripod.comCHUC MNG
Nhan c tin KQ va Ch Le Ngoc Thao
Se lam le Thanh Hon cho Trng Nam

Michael Thao Lee Jr.
cung
Melissa Leani Dacanay
Trng N cua Ong Ba Ernesto Gappi Dacanay

Le Thanh Hon se c c hanh vao ngay 15 thang 5 nam 2004
Tai Nha Th Sacred Heart Catholic Church, Jacksonville FL.

Chan thanh chuc mng KQ va Ch Le Ngoc Thao
va thng men chuc hai chau Michael - Melissa tron i Hanh Phuc.

Hoi Khong Quan VNCH FloridaNhan c Hong Thiep cua KQ va Ch Tran Anh Hung
Bao tin le Vu Quy cho Trng N

Tran Th c Hanh
ep duyen cung
Nguyen Xuan Phng
Trng Nam cua Ong Ba Nguyen Xuan Thoai

Hon le se c c hanh vao ngay 24 thang 04 nam 2004
Tai Holy Family Catholic Church
Orlando, Florida
Chan thanh chuc mng Anh Ch Tran Anh Hung
va hai ho TRAN-NGUYEN
Men chuc hai chau c Hanh va Xuan Phng
tron i tran ngap Yeu Thng & Hanh Phuc


Hoi Khong Quan VNCH FloridaNhan c Hong Thiep cua KQ va Ch Tran Mong
Bao tin le thanh hon cho Th Nam

Tran Nguyen Thai
ep duyen cung
Pham Kim Hng
Th N cua Ong Ba Pham Van Bang

Hon le se c c hanh vao ngay 13 thang 12 nam 2003
Tai t gia Orlando, Florida
Chan thanh chuc mng Anh Ch Tran Mong
va hai ho TRAN - PHAM
Men chuc hai chau Nguyen Thai va Kim Hng
tron i tran ngap Yeu Thng & Hanh Phuc


Hoi Khong Quan VNCH FloridaNhan c Hong Thiep cua Anh Ch inh Van Thao
Bao tin le thanh hon cho Trng Nam

inh Van Giac
ep duyen cung
Pham Thuy Hong Ngoc
Th N cua Ong Ba Pham c Tuyen

Hon le se c c hanh vao ngay 14 thang 6 nam 2003
Tai t gia Cocoa, Florida
Chan thanh chuc mng Anh Ch inh Van Thao
va hai ho INH - PHAM
Men chuc hai chau Van Giac va Hong Ngoc
tron i tran ngap Yeu Thng & Hanh Phuc


Hoi Khong Quan VNCH FloridaNhan c Tin Mng

Trng N cua Khong Quan & Ch Le Mau la
Chau Le Phng Hng
Va tot nghiep Bac S Y Khoa
vao ngay 10 thang 5 nam 2003.

Chan thanh Chia Vui cung Anh Ch Le Mau
va men chuc chau nhieu thanh cong trong tng lai


Hoi Khong Quan VNCH FloridaNhan c Tin Mng

Th Nam cua Khong Quan & Ch ao Quang Vinh la
Chau John ao
Va tot nghiep Bac S Y Khoa
vao ngay 25 thang 5 nam 2003.

Chan thanh Chia Vui cung Anh Ch ao Quang Vinh
va men chuc chau nhieu thanh cong trong tng lai


Hoi Khong Quan VNCH FloridaNhan c Tin

KQ ao Quang Vinh
Se ra mat tuyen tap Phieu Bong
Vao ngay 7 thang 6 nam 2003 tai Orlando, FL

Thanh that Chia Mng cung KQ ao Quang Vinh
va xin gii thieu tuyen tap Phieu Bong cung cac chien hu.


Hoi Khong Quan VNCH Florida
Tr Ve Trang Tin Tc Khong Quan Orlando